So sánh sản phẩm

Tin tức

 • CUNG CUNG CẤP PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG , THAY THẾ SỬA CHỮA PHẦN MỀM , CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỪ XA

  MH Việt nam được chuyển giao công nghệ một cách toàn diện từ công ty Simem Italia là một  công ty hàng đầu trên thế giới về sản xuất trạm trộn bê tông . Phần mềm điều khiển trạm trôn và phần mềm quản lý vật tư tiêu hao cập nhật hiện đại nhất hiện nay , theo 5 cấp quản lý từ xa , toàn cầu kết nối máy chủ , điện thoại , máy tính bàng , kết nối phần mềm kế toán , cập nhật cả mẻ trộn bằng tay , quản lý theo chuỗi , theo hệ thống , dữ liêu số lớn , cập nhật nhanh chóng kịp thời , không chỉnh sửa được , số liệu trung thực nội dung quản lý bao gồm :
         
  • Tổng vật tư tiêu hao cho từng loại vật liệu
  • Tổng khối lượng bê tông từng ngày từng tháng từng năm
  + tên lái xe , số xe vận chuyển . Thống kê theo xe
  + tên khách hàng , công trình cung cấp. Thống kê theo công trình
  + số mẻ trộn , mác bê tông ( cập nhật cả mẻ trộn bằng tay ) thống kê theo mác
  Có thể quản lý theo hệ thống nhiều trạm trộn trên 1 máy chủ hoặc điện thoại , nhiều máy tính , điện thoại trên 1 trạm trộn