So sánh sản phẩm

Tuyển dụng

Tuyển dụng

STT Tên công việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
1 Công nhân hàn Thỏa Thuận 31-03-2019 Hà Nội
2 Tuyển nhân viên Thỏa Thuận 26-03-2015 Hà Nội